Press "Enter" to skip to content

เรื่องน่ารู้กีฬาเรือใบในไทย

SBOBET19

เรื่องน่ารู้กีฬาเรือใบในไทย

ในปี 2510 ประเทศไทยเคยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติ ไทย โดยพระองค์ทรงสมัครเป็นตัวแทนของนักกีฬา ตามขั้นตอนขบวนการทรงได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย ทรงเข้าค่ายฝึกซ้อมเหมือนกับนักกีฬาคนอื่นๆ และฝึกตามโปรแกรมที่ได้จัดวางไว้ ซึ่งผลของการแข่งขันพระองค์ทรงชนะเลิศการแข่งขันเรือใบประเภทโอเค ท่ามกลางความปลื้มปีติของพสกนิกรปวงชนชาวไทยทั่วประเทศและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวต่างชาติ ดังนั้นกีฬาเรือใบจึงควรได้รับการอนุรักษ์ไว้ ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ ได้เล่น อีกทั้งสภาพภูมิประเทศบ้านเราอำนวยความสะดวกต่อการเล่นเรือใบ

กีฬาเรือใบเป็นกีฬาอีกปรเภทหนึ่งที่เพิ่มทักษะให้ร่างกายมีความแข็งแรง มีจิตใจเป็นสมาธิ เพราะต้องจริงจังกับการเล่น แล้วยังสร้างความเพลิดเพลิน แต่การจะเล่นเรือใบต้องมีการอบรม ต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนเล่นที่จำเป็นคือ ว่ายน้ำได้อย่างน้อย 50 เมตร และ สามเสื้อชูชีพตลอดเวลาเล่น สถานที่เปิดอบรมเช่น สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งหาข้อมูลเพิ่มเติมได้

ประเภทเรือใบสามารถเล่นได้ทั้งคนเดียว หรือ สองคน จะเป็นเพศชาย หรือ เพศหญิง ไม่จำกัด แต่อายุมีจำกัดในบ้างประเภทจึงควรศึกษาเพิ่มเติม
– เล่นคนเดียว คือ เรือประเภทใบเดียว เช่น เรือใบโอเค เรือใบ OPTIMIST เรือใบ LASER
– เล่นสองคน คือ เรือประเภทใบคู่ หรือ 3 ใบ เช่น เรือใบ 470 เรือใบ CATAMARAN (HOBIE 16) เรือใบ FIREBALL
จากที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงเบื้องต้น ที่ผู้สนใจต้องหาข้อมูลศึกษาเพิ่มเติม หรือ ศึกษาเรียนรู้จริงกับสถาบันที่เปิดอบรมอย่างจริงจัง เพื่อจะได้แน่ชัดว่าเราสนใจ แค่ไหนกับ กีฬาเรือใบ