Press "Enter" to skip to content

Tag: กีฬาเรือใบ

เรื่องน่ารู้กีฬาเรือใบในไทย

SBOBET19

เรื่องน่ารู้กีฬาเรือใบในไทย

ในปี 2510 ประเทศไทยเคยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติ ไทย

Comments closed