Press "Enter" to skip to content

Tag: ลูกตะกร้อ

การเล่นตระกร้อด้วยศีรษะ SBOBET

SBOBET
SBOBET

สนใจเว็บไซต์ แทงบอลออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมอันดับ 1 คลิ๊กเลย  http://sbobet.li/ การันตีคุณภาพ

การเล่นตระกร้อด้วยศีรษะ

การเล่นตะกร้อ SBOBET ด้วยศีรษะเป็นทักษะการเล่นพื้นฐาน ส่วนใหญ่นิยมใช้กันในการเปิดลูกเสริฟ การเล่นด้วยศีรษะเป็นท่าที่สำคัญในการเล่นอีกท่านึง คือผู้เล่นจะใช้ท่านี้ในการรุกด้วยศีรษะ หรือที่เรียกว่าการเขก อีกทั้งยังใช้ท่าเล่นด้วยศีรษะในการส่งการชงลูกหรือการตั้งลูกตะกร้อด้วย อีกทั้งยังใช้ท่านี้ในการสกัดกั้นหรือการบล็อกลูกให้หยุดจากฝ่ายตรงข้ามด้วย

ผู้เล่นทุกคนจะต้องฝึกการใช้ท่านี้กันทุกคนและต้องมีความชำนาญด้วยในการฝึกและการใช้ท่านี้จะต้องมีการใช้ศีรษะเล่นลูกตะกร้อที่หลากหลายลักษณะ SBOBET เพื่อการรับส่งลูกด้วยศีรษะได้อย่างคล่องแคล่ว เพราะลูกตะกร้อจะมาในทิศทางต่างๆที่เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลย ดังนั้นจึงต้องมีการฝึกฝนให้คล่องแคล่วโดยเฉพาะผู้เล่นตำแหน่งหน้าด้านซ้ายและด้านขวาจะต้องเล่นด้วยท่าการเล่นด้วยศีรษะให้ได้เป็นอย่างดีเพราะผู้เล่นตำแหน่งนี้จะต้องใช้ท่านี้อยู่บ่อยๆ

ส่วนการรับลูกด้วยศรีษะนั้นผู้เล่นอาจจะฝึกรับลูก ทางเข้า SBO ด้วยการใช้ศีรษะดังนี้ เริ่มจากการย่อขาลง รอลูกมาจากนั้นโหม่งลูกด้วยการใช้บริเวณตีนผมรับลูก แต่ไม่ใช่ใช้ทั้งศีรษะนะเพราะการใช้ทั้งศีรษะรับลูกจะทำให้เราไม่สามารถบังคับทิศทางของลูกได้จึงอาจทำให้เสียคะแนนได้

การรับส่งลูกด้วยศีรษะจึงเป็นท่าที่นักกีฬาทุกคนควรฝึกไว้ใช้เพราะเป็นท่าที่ใช้ได้ตลอดเวลาผู้เล่นอาจจะฝึกโหม่งด้วยตัวเองบ่อยๆ ด้วยการโยนลูกแล้วใช้หัวโหม่งทีละครั้งก็ได้ แทงบอล แต่หากมีความชำนาญแล้วก็อาจจะฝึกด้วยการเดาะลูกด้วยศีรษะก็ได้

Comments closed