Press "Enter" to skip to content

Tag: อนันต์ บัวแสง

อนันต์ บัวแสง ว่าที่กองหน้าตัวแกร่ง

SBO14

อนันต์ บัวแสง ว่าที่กองหน้าตัวแกร่งที่ปั้นโดย บุรีรัมย์ฯ

อนันต์ บัวแสง ชื่อนี้เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยด้วยซ้ำ ว่าเขาเป็นนักฟุตบอล เล่นกับสโมสรใด ตัวผมเองก็ต้องยอมรับตรงๆเลยว่า ไม่รู้จักเขามาก่อนเลย

Comments closed